Uchwała nr XX/200/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok