Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 16.02.2020 r.