W związku z informacjami dotyczącymi uciążliwości jakie powoduje zwierzyna łowna (m.in. dziki) informujemy, że opracowany został wzór wniosku do Starosty Powiatu Mikołowskiego o dokonanie odstrzału redukcyjnego. Wniosek może być złożony do Starosty tylko i wyłącznie w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej na terenie Powiatu Mikołowskiego, na którym znajduje się, bytuje lub wyrządziła szkody zwierzyna łowna stwarzająca zagrożenie.

Obiekty użyteczności publicznej – to np. parkingi, drogi, chodniki, pobocza dróg, boiska, parki, tereny wokół szkół, przedszkoli, kościołów, szpitali, przychodni, budynków handlowych, poczty, gastronomii, itp.

Do wniosku należy dołączyć zdjęcia (mogą być wydruki lub skany) przedstawiające zwierzynę lub zniszczenia, które spowodowała zwierzyna stwarzające zagrożenie bądź też inne ewentualne dowody wskazujące na bytowanie zwierząt stwarzających szczególne zagrożenie.

Przedmiotowy wniosek nie dotyczy szkód powodowanych przez zwierzynę m.in. w uprawach rolnych, ogródkach przydomowych, szkód mienia prywatnego.