Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 25.01.2020 r.