Uchwała nr I/1/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa