Uchwała nr XIX/198/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie skargi na pracowników Biura Planowania Przestrzennego