Uchwała nr XIX/197/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników