Uchwała nr XIX/196/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXV/323/2020 z dnia 15.12.2020 r.