Uchwała nr XIX/193/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Mikołów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mikołów

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr LII/504/2022 z dnia 10.02.2022 r.