Uchwała nr XIX/192/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień