Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 453/44/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę