Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 443/34/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę