Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 442/33/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod drogę