Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 438/29/20 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości przeznaczonej pod planowaną drogę