Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 428/19/20 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów