1. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Staropodleską i Skośną z RDOŚ
 2. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Staropodleską i Skośną z PPIS w Tychach
 3. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie od RDOŚ w Katowicach
 4. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie wydana przez PPIS w Tychach
 5. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Staropodleską i Skośną
 6. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Staropodleską i Skośną
 7. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Staropodleską i Skośną od RDOŚ w Katowicach
 8. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela w Mikołowie
 9. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera – obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej – obszar nr 3 w Mikołowie wydana przez RDOŚ w Katowicach
 10. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera – obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej – obszar nr 3 w Mikołowie wydana przez PPIS w Tychach
 11. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela w Mikołowie z PPIS w Tychach
 12. Pozytywna opinia (ponowna) dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej
 13. Pozytywna opinia (ponowna) dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie wydana przez RDOŚ
 14. Pozytywna opinia (ponowna) dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie wydana przez PPIS
 15. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Borowa Wieś w rejonie pomiędzy ulicami Gliwicką, Pogodną i Oświęcimską z PPIS w Tychach
 16. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Borowa Wieś w rejonie pomiędzy ulicami Gliwicką, Pogodną i Oświęcimską z RDOŚ
 17. Pozytywna opinia PPIS dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie
 18. Pozytywna opinia PPIS dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Dzieńdziela w Mikołowie
 19. Pozytywna opinia RDOŚ dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie
 20. Pozytywna opinia RDOŚ dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Dzieńdziela w Mikołowie
 21. Uzgodnienie z RDOŚ zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie
 22. Uzgodnienie z PPIS zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie
 23. Uzgodnienie z RDOŚ zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej w Mikołowie
 24. Uzgodnienie z PPIS zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Gliwickiej i Rety Śmiłowickiej w Mikołowie