Uchwała nr XVIII/177/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022