Uchwała nr XVIII/166/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr XIX/191/2020 z dnia 4.02.2020 r.
- nr XX/201/2020 z dnia 25.02.2020 r.
- nr XXII/217/2020 z dnia 7.04.2020 r.
- nr XXIII/227/2020 z dnia 21.04.2020 r.
- nr XXIV/240/2020 z dnia 19.05.2020 r.
- nr XXVII/249/2020 z dnia 23.06.2020 r.
- nr XXVIII/263/2020 z dnia 9.07.2020 r.
- nr XXIX/265/2020 z dnia 25.08.2020 r.
- nr XXX/278/2020 z dnia 22.09.2020 r.
- nr XXXI/289/2020 z dnia 20.10.2020 r.
- nr XXXII/297/2020 z dnia 9.11.2020 r.
- nr XXXIII/299/2020 z dnia 24.11.2020 r.
- nr XXXV/313/2020 z dnia 15.12.2020 r.

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXV/310/2020 z dnia 15.12.2020 r.