Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie  zmiany Uchwały Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej Mikołowa  z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi