Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 9.11.2019 r.