Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 10.10.2019