PN/11/2019/UM Modernizacja sali gimnastycznej w SP12 w Mikołowie - Bujaków, ul. Szkolna 1, zgodnie z przedmiarem robót 20-2019