- projekt uchwały nr 95/2019 w sprawie zmiany granic aglomeracji Mikołów

- projekt uchwały nr 98/2019 w sprawie nadania nazwy ul. Sokola drodze wewnętrznej w Mikołowie

- zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 271/230/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

- projekt uchwały nr 100/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

- projekt uchwały nr 101/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/289/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27 sierpnia 1996 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta

- projekt uchwały nr 102/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 103/2019 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa

- projekt uchwały nr 104/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 105/2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030

- uzasadnienie do projektu uchwały nr 101/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/289/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27 sierpnia 1996 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta

- uzasadnienie do projektu uchwały nr 102/2019 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa

- uzasadnienie do projektu uchwały nr 103/2019 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa

- raport z realizacji zapisów Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 - 2018

- projekt uchwały nr 106/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

- projekt uchwały nr 107/2019 w sprawie przyjęcia od Powiatu Mikołowskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej