Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 03.08.2019 r.