PN/07/2019/UM Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami, do szkół, realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2019/2020 w Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów