PN/06/2019/UM Roboty remontowe w Przedszkolu nr 3 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 40 - zgodnie z przedmiarem robót 17a-2019