PN/05/2019/UM Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie, ul. Krakowska 30 zgodnie z przedmiarem robót 4a-2019