PN/04/2019/UM Roboty remontowe w Przedszkolu nr 1. "Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 29" zgodnie z przedmiarem robót 21-2019