WR/05/2019/UM - Wymiana części ogrodzenia w Podstawowej nr 5 w Mikołowie ul. Katowicka 24 (zgodnie z przedmiarem robót 18-2019)