WR/04/2019/UM - Adaptacja pomieszczeń na łazienki w Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie, ul. Krakowska 30 (zgodnie z przedmiarem robót 6-2019).