WR/02/2019/UM - Remont elewacji Przedszkola nr 1 w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 29 (zgodnie z przedmiarem robót 11a-2019)