Uchwała nr X/103/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu