Uchwała nr X/90/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mikołowa wotum zaufania