Uchwała nr IX/88/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów

Stwierdzenie nieważności uchwały - uchwała nr 242/XV/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach