Protokół obsadzenia mandatów bez głosowania z 20.05.2019 r.