Uchwała nr VIII/72/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Mikołów oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania