Zgłoszenie kandydata na członka Rady Dzielnicy Kamionka