Obwieszczenie Komisji Wyborczej Jednostki Pomocniczej Rady Miejskiej Mikołowa dla przeprowadzenia wyborów Rady Dzielnicy Kamionka