Uchwała nr VII/60/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.261.2019