Uchwała nr VII/58/2019 z dnia 19.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr VIII/67/2019 z dnia 16.04.2019 r.