Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Bujaków z dnia 27.02.2019 r.