Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 16.02.2019 r.