1. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej

2. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej

3. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie

4. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie

5. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera – teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – teren nr 2, przy ul. Młyńskiej – teren nr 3 w Mikołowie.

6. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera – teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – teren nr 2, przy ul. Młyńskiej – teren nr 3 w Mikołowie.

7. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

8. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

9. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie

10. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie

11. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie.

12. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Pokoju w Mikołowie.

13. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Goj

14. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, dla obszaru Goj

15. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie

16. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zamkowej w Mikołowie

17. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie

18. Uzgodnienie zakresu prognozy i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie

19. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie

20. Pozytywna opinia dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie