Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 06.11.2018 r.