Protokół z zebrania sołeckiego Bujakowa z dnia 11.09.2018 r.