Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 11.08.2018 r.