Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Sołeckiej Bujakowa z dnia 16.06.2018 r.