Protokół z zebrania wiejskiego Bujakowa z dnia 27.02.2018 r.