Uchwała nr IV/42/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVIII/186/2019 z dnia 17.12.2019 r.