Uchwała nr IV/36/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr V/47/2019 z dnia 5.02.2019 r.